سبک فهرست

لیست نامرتب

انواع شیوه های نمایشی فهرست و لیست ها.

 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="disc"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="circle"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="square"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="check"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="arrow"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="star"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="check" color="#6B82A2" ]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="arrow" color="#6B82A2"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="check" color="#6B82A2" ]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]

لیست های مرتب

انواع شیوه های نمایشی فهرست و لیست ها.

 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="roman"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="decimal"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها
[list type="alpha"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]

تعداد بلوک

 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
[list type="numblocks1"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
[list type="numblocks2"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
[list type="numblocks3"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
[list type="smallnumber1"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
[list type="smallnumber2"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
[list type="smallnumber3"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
[list type="smallnumber4"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
[list type="smallnumber6"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
 • نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها, نمونه برای لیست ها و نمایش آن ها.
[list type="smallnumber5"]
[list_item] ... [/list_item]
[/list]

گزینه های سفارشی سازی / ویژگی

 • type (اختیاری) – انواع دیگر فهرست ها (disc, circle, square, check, arrow, star, roman, decimal, alpha, numblocks1...)
 • color (اختیاری) – تغییر رنگ (disc, circle, square, check, arrow, star, roman, decimal, alpha)

آموزش

تماس با ما

آدرس: تهران، بزرگراه ستاری، نرسیده به بزرگراه همت از جنوب، بلوار خلیل آبادی، خیابان ایثار، پلاک 9 (بعد از شکوفه 14)، واحد یک

تلفن:
021-46011914

021-46011915

فکس:44434147-021

تلفن همراه: 09123006782

آدرس ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بالا